ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
5488/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 62 สนามโรงเรียนสานสายใยรัก หลังเทศบาลเมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมการแข่งขันเซปัคตะกร้อแม่แตง) 28 ธ.ค. 2561
5487/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-6 ม.ค. 62 สนามตะกร้อวัดประสาททอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อปราสาททองคัพ ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีตผู้บัญชาการหทารบก) 28 ธ.ค. 2561
5486/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,23 ม.ค. 62 และวันที่ 13 ก.พ. 62 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5485/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-11 ม.ค. 62 บริษัทแหลมทองฟาร์ม จำกัด (กม.2) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5484/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7,17-20,22-26 ม.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 28 ธ.ค. 2561
5483/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8,10-12,18 ม.ค. 62 บริษัท มาตรศรีฟาร์ม จำกัด อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5482/2561 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 62 ลานสวนแนวแกนกลาง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สาธิตและแสดงศิลปะป้องกันตัวคาราเต้ในกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีนานาชาติ เทศกาลชมสวน ประจำปี พ.ศ. 2561 เสน่ห์ดินแดน สิบแสนนา) 28 ธ.ค. 2561
5481/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,15,16,22 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5480/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,23 ม.ค. 62 และวันที่ 6 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5479/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,24 ม.ค. 62 และวันที่ 7 ก.พ. 62 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5478/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,25 ม.ค. 62 และวันที่ 14 ก.พ. 62 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5477/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,24 ม.ค. 62 และวันที่ 7 ก.พ. 62 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5476/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ม.ค. 62 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5475/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ม.ค. 62 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5474/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,14,15,16 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5473/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,16,23 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5472/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,22,23 ม.ค. 62 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5471/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,11,14,15,18 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5470/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,23 ม.ค. 62 และวันที่ 13 ก.พ. 62 โรงเรียนดอยเต่าพิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561
5469/2561 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,10 ม.ค. 62 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2561

พบทั้งหมด 4780 เรื่อง รวมทั้งหมด : 239 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]