ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
4526/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2559
4525/2559 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-19 ม.ค. 60 แม่ฮ่องสอน (จัดการเรียนการสอน นิเทศ) 30 ธ.ค. 2559
4524/2559 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ก.พ. 60 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี (อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์) 30 ธ.ค. 2559
4523/2559 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ม.ค.-12 พ.ค. 60 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (จัดการเรียนการสอน) 30 ธ.ค. 2559
4521/2559 ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 10-12 ม.ค. 60 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ (เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี) 30 ธ.ค. 2559
4520/2559 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยพะเยา (ประชุมคณะทำงาน C-UBI) 30 ธ.ค. 2559
4519/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2559
4518/2559 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Mr.Parham Rafatjou) 30 ธ.ค. 2559
4517/2559 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (วิทญา ตันอารีย์) 30 ธ.ค. 2559
4516/2559 การจ้างคณาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30 ธ.ค. 2559
4515/2559 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จักรกฤษณ์ แสนใจ) 30 ธ.ค. 2559
4514/2559 การจ้างพนักงานชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อรรถการณ์ ปรีดี) 30 ธ.ค. 2559
4513/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อสอบและจัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency 30 ธ.ค. 2559
4512/2559 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 40 และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2559 30 ธ.ค. 2559
4511/2559 แต่งตั้งนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 30 ธ.ค. 2559
4510/2559 แต่งตั้งกรรมการโครงการ SEA-Teacher Project ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 30 ธ.ค. 2559
4506/2559 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 30 ธ.ค. 2559
4504/2559 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำหน่วยงานต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 30 ธ.ค. 2559
4501/2559 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ (อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน) 29 ธ.ค. 2559
4500/2559 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 60 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี (ประชุมเป็นศูนย์สอบ ก.พ.) 29 ธ.ค. 2559

พบทั้งหมด 4318 เรื่อง รวมทั้งหมด : 216 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]