ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3498/2556 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 29 ธ.ค. 2556
3497/2556 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ธ.ค. 56 แม่ฮ่องสอน 28 ธ.ค. 2556
3496/2556 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ม.ค. 57 ราชภัฏเชียงใหม่ 28 ธ.ค. 2556
3495/2556 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ม.ค. 57 กรุงเทพฯ 28 ธ.ค. 2556
3493/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 27 ธ.ค. 2556
3492/2556 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ธ.ค. 56-1 ม.ค. 57 เชียงใหม่ 27 ธ.ค. 2556
3491/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 27 ธ.ค. 2556
3490/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย 27 ธ.ค. 2556
3489/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 27 ธ.ค. 2556
3488/2556 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ม.ค. 57 เชียงใหม่ 27 ธ.ค. 2556
3487/2556 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-8 ม.ค. 57 รร.เมอร์เคียว เชียงใหม่ 27 ธ.ค. 2556
3486/2556 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,7 ม.ค., 10,24 ก.พ. 57 เชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ธ.ค. 2556
3485/2556 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ม.ค. 57 ม.เชียงใหม่ 27 ธ.ค. 2556
3484/2556 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ม.ค. 57 รร.เซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ 27 ธ.ค. 2556
3483/2556 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 ม.ค. 57 สันกำแพง เชียงใหม่ 27 ธ.ค. 2556
3482/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด และคณะกรรมการรับซองเสนองาน และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน สำหรับการจ้างออกแบบโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ พร้อมครุภัรฑ์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด แบบมีเงื่อนไข 27 ธ.ค. 2556
3481/2556 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ม.ค. 57 ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 27 ธ.ค. 2556
3480/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการชุดทดลองเซนเซอร์และเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 27 ธ.ค. 2556
3479/2556 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ธ.ค. 56 ตาก 26 ธ.ค. 2556
3478/2556 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ม.ค. 56 รร.คุ้มภูคำ เชียงใหม่ 26 ธ.ค. 2556

พบทั้งหมด 3215 เรื่อง รวมทั้งหมด : 161 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]